نمایش روز شمار نوروز
بستن


   
دنیـاے مَجـازے اوטּ بیرونـه که همـہ با نـقابـَن همـہ تو قـیافــَن دنیـاے واقعـے اینجـاس همـہ بی ریـا و פֿـاکی کسے زפֿـمـاشو نمے پوشونـه کسے اشکاشو پاک نمیکنـه کسے بغضـشو قورٺ نمیده دیدے ؟؟دنیـاے واقعـے همیـטּ جـاس

مشخصات

موارد دیگر
SARA22 آفلاین می باشد!
♥♥♥sara♥♥♥
داغون
1330-07-05
f - مجرد
اسلام
اصفهان
فوق دیپلم
طراح لباس
وزن: 64 - قد: 169
فراری
c5و,x3
استقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال

افتخارات کسب شدهدنبال‌کنندگان

(63 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

♥♥♥sara♥♥♥
♥♥♥sara♥♥♥
سلاممممممممممممم
دیدگاه · 1392/03/27 - 17:10 ·
1
♥♥♥sara♥♥♥
♥♥♥sara♥♥♥
باییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
♥♥♥sara♥♥♥
♥♥♥sara♥♥♥
بَرای تو بَرای چشمهایَت بَرا مَن بَرای دَرد هایَم بَرای ما بَرای این هَمه تَنهایی ای کاش خدا کاری کنَد
♥♥♥sara♥♥♥
♥♥♥sara♥♥♥
سفــید برفــی هم که شوم فایده ای نــدارد.... تــو آن شــآهزاده ای نیســتی که با بــوسه ات زهــر از دلــم بیرون کنی....
♥♥♥sara♥♥♥
♥♥♥sara♥♥♥
قلبــــــــم را گره زده ام ب بند کفشم زیر پای خودم له شـــــــــــود بهتر نیســــــــــــت.... ؟؟؟
♥♥♥sara♥♥♥
♥♥♥sara♥♥♥
نگران خیـــــــــس شدن پاهایش بود ان زمان ک اب از ســــــــر من گذشته بود.... !
♥♥♥sara♥♥♥
♥♥♥sara♥♥♥
گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . .؛ دیــروز رآ بِه یآد بــیآوَری . . .؛ اَنگــیزه ای بــَرایِ فــَردآ هـَم نــَدآری . . .!!! ... وَ حآل هــَم کِه . . .؛گآهی فــَقــَط دِلــَت میخوآهــَد . . .؛ زآنوهایــَت را تــَنگ دَر آغوش بــِگیری . . .؛ وَ گوشــِه ای اَز گوشــِه تــَرین گوشـِه ای کِه می شــِنآسی .. .؛ بــِنـِشینی وَ فــَقــَط نــِگآه کــُنی . . .!!! گآهی دِلگــیری . . . ؛ شآیــَد اَز خودَت ..
♥♥♥sara♥♥♥
♥♥♥sara♥♥♥
פֿבآیــآ...! בرگلـפּیـَمـ اَبــْـرـه ڪوچَڪے سـتـْ ڪـﮧפֿـیـآلـٍ بـآریـﬤטּ نَـבارَﬤ... مـیـشَـפּב مَـرـآ بَغَـلـ ڪُنْے...؟؟؟
♥♥♥sara♥♥♥
♥♥♥sara♥♥♥
آدمهای شکسته دو دسته اند: آنهایی ک یهویی از دست یک نفر افتاده اند… آنهایی ک یواش یواش از دست همه ترک برداشته اند…!
♥♥♥sara♥♥♥
♥♥♥sara♥♥♥
"من"منم هیچ "تو"ای هم باعثم نبود
♥♥♥sara♥♥♥
♥♥♥sara♥♥♥
خودت باش هرکی هم خوشش نیومد نیومد!! دنیا مجسمه سازی نیست!!!
♥♥♥sara♥♥♥
♥♥♥sara♥♥♥
قاصدك هاي خوش خبر را بي خيال! من،به قارقار بي رحمانه ي يك كلاغ هم دلخوشم! كلاغي كه خبر آورد ديدنت را... حتي با "او"!!!
♥♥♥sara♥♥♥
♥♥♥sara♥♥♥
دلــم میســوزد ... بــرآیه خــودم نه... بـــرآیه تو کــه هر کســی از راه رســیده اســـت قلـــبت را دست مالی کرده است....
♥♥♥sara♥♥♥
♥♥♥sara♥♥♥
این روزها یکرنگ که باشی چشمشان را می زنی ! خسته می شوند از رنگ تکراریت ، این روزها دوره ی رنگین کمان است
♥♥♥sara♥♥♥
♥♥♥sara♥♥♥
هنوز منتظرم ... وسط یک شب بارانی که از شدت تب عرق کرده ام بیدارم کنی و بگویی چیزی نیست خواب می دیدی ....
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
       

كافه باران · کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است وكافه باران هیچ مسئولیتی ندارد شِیرترانیکس فارسی