نمایش روز شمار نوروز
بستن


   
من نه عاشق بودم و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من من خودم بودم و یک حس غریب که به صد عشق و هوس می ارزید من خودم بودم دستی که صداقت می کاشت گر چه در حسرت گندم پوسید من خودم بودم هر پنجره ای که به سرسبزترین نقطه بودن وا بود و خدا می داند بی کسی از ته دلبستگیم پیدا بود من نه عاشق بودم و نه دلداده به گیسوی بلند و نه آلوده به افکار پلید من به دنبال نگاهی بودم که مرا از پس دیوانگیم می فهمید آرزویم این بود دور اما چه قشنگ که روم تا در دروازه نور تا شوم چیره به شفافی صبح به خودم می گفتم تا دم پنجره ها راهی نیست من نمی دانستم که چه جرمی دارد دستهایی که تهیست و چرا بوی تعفن دارد گل پیری که به گلخانه نرست روزگاریست غریب تازگی می گویند که چه عیبی دارد که سگی چاق رود لای برنج من چه خوش بین بودم همه اش رویا بود و خدا می داند سادگی از ته دلبستگیم پیدا بود

مشخصات

موارد دیگر
afsoun آفلاین می باشد!
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
آروم و عادی
1362-12-18
f - مجرد
اسلام
آذربایجان شرقی
لیسانس
کارمند
نمی کشم
vasvasehhkafebaran.blogf..

افتخارات کسب شدهدنبال‌کنندگان

(268 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

برچسب ‌های کاربردی

ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ

ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
"چند مگس مگه؟” تعجب یک اصفهانی از حجم فلش مموری !{-7-}
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
ﺁﻗﺎ ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺍﺭﻡ؟؟؟؟ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﯼ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ﺳﺤﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺸﻦ ﺳﺮﻭ ﺻﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﻦ؟؟؟؟؟؟؟؟
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺴﺘﺤﺒﻪ ﺍﺫﺍﻥ ﮐﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ ﺍﻓﻄﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ. ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﺫﺍﻥ ﮐﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺳﻔﺮ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ :))
دیدگاه · 1392/04/30 - 22:33 ·
3
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﺭﻭ ﺁﻓﺘﺎﺑﻪ ﺍﺯﺵ ﯾﻪ ﻏﻮﻝ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﻦ ! ﮔﻔﺘﻢ ﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ … ﮔﻔﺖ ﺧﺐ ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﻮ ﺁﻓﺘﺎﺑﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﯿﺪﻡ !؟ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮﺩ ﻻ‌ﻣﺼﺐ …
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
چـقـــــدر سخــــت اســـت کـه لبـــریـــز بـاشی از “ گـفـتـــــن ” ولــی در هـیـــــــچ ســویـــت محـــرمـی نبـاش
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
توجه توجه كي حاضر زن من بشه؟ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدرسان شريف يالا جواب بدين{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}
دیدگاه · 1392/04/30 - 22:25 ·
1
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
ﺧﻮﺏ ﺷﺪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﺪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺭﻓﺘﻦ . ﺷﻤﺎ ۱ ﺩﺭﺻﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﺗﯿﺘﺮﺍﮊ ﻣﺎﻩ ﻋﺴﻞ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﺍﺩﻥ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺷﺐ ﭘﺮﻩ ﺑﺨﻮﻧﻪ :))!!! ﺍﯾﻮﻝ ﺍﯾﻮﻟﻪ!!! ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﻮﻥ ﺧﻮﺵ ﻫﯿﮑﻠﻪ!! ﻣﻬﻤﻮﻧﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻓﻄﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺩﺭﻩ
دیدگاه · 1392/04/30 - 22:17 ·
3
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
اعتراف ميکنم بچه که بودم توخونه فوتبال بازي مي کردم احساس مي کردم تماشاچيا دارن منو صدا ميزنند جو منو مي گرفت رو فرش تف مينداختم!!! :|
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
تو دستشویی عمومی کاغذ زده بودن که آب قطعه یکی با خودکار زیرش نوشته بود دیگه دیره خیلی دیره {-15-}
دیدگاه · 1392/04/30 - 22:12 ·
2
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
وقتی که سرت شلوغه ؛ وقتی که داری خوش میگذرونی ، اون موقعه اگه به یادش بودی … دوســــت داشتنت رو نشــــون دادی وگرنـــه همــــــــــــه توو تنهاییشون دنبال یه همدم میگردن…
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
ﺩﻟﻢ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﯾﮏ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺗﯿﺮﻩ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺄﻭﺍﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺳﺎﯾﺒﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﻮﺍﺑﮕﻮﯼ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
ﺍﯾـﻦ ﺑـﯽ ﺗــﻔـﺂﻭﺗـﯿﻬـﺂ…ﺍﯾــﻦ ﺑـﯽ ﺧــَـﺒــَﺮﯼ ﻫــﺂ… ﮔــﺂﻫﯽ ﺩﯾــﺪﺁﺭ ﺍﺯﺳــَـﺮﺍﺟـﺒـﺂﺭ… ﻧــَـﺒـﻮﺩَﻥ ﻫﺂ …ﻧـَـﺪﯾــﺪَﻥ ﻫــﺂ …. ﯾــَـﻌـﻨـﯽ ﺑــُـﺮﻭ..! ﮔـــﺂﻫــﯽ ﭼـِـﻘـَـﺪرﺧِــﻨـﮓ ﻣـﯿـﺸــﻮﯾـﻢ.!
دیدگاه · 1392/04/30 - 17:07 ·
1
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
اینایی که یه دفعه از کابوس اینایی که یه دفعه از کابوس بیدارن میشن و بغل میخوان بعد هیشکی رو پیدا نمیکنن بی بغل میمونن، بغض میکنن اینا خیلی گناه دارن....!
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
تــو زندگــی یه جــاهــایـی هســت، بعــد از کــلـّی دوئیــدن وایمیســـتی، ســرتـو مینــدازی پائــین و آروم میگــی: «دیــگــه بَسـّه...کـــم آوردم...»
دیدگاه · 1392/04/30 - 17:06 ·
1
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
ஐஐஐஐஐஐafsounஐஐஐஐஐஐ
برای تو که مهم باشم . . . مهم نیست برای دیگران مهم باشم یا نباشم . . . !
دیدگاه · 1392/04/30 - 17:04 ·
1
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
       

كافه باران · کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است وكافه باران هیچ مسئولیتی ندارد شِیرترانیکس فارسی