نمایش روز شمار نوروز
بستن


eshg

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

عاشقانه

گروه عمومی · 33 کاربر · 233 پست
mansour
mansour
چ دوستی پاکی دارند کفشها.هرکدام که گم شوند.آن یکی هم آواره میشود
mansour
mansour
{-26-}
mansour
mansour
{-35-}
mansour
mansour
{-23-}
mansour
mansour
{-29-}
mansour
mansour
{-35-}
sedighe
sedighe
همیشه یکی هست
mansour
mansour
{-41-}
mansour
mansour
{-35-}{-35-}{-35-}
mansour
mansour
دخترک رفت ولی زیر لب این رامیگفت: “اویقینا پی معشوق خودش میآید!” پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود: “مطمئناکه پشیمان شده برمیگردد!” عشق قربانى مظلوم “غرور”است هنوز . . .
mansour
mansour
دلی که واسه همه بلرزه دل نیست... ژِلَســـــت...
mansour
mansour
انهایی که مارا ازدوستی باجنس مخالف، با اتش جهنم میهراسانند، نمازشان رابه امیدهمخوابی باحوریان بهشت میخوانند
mansour
mansour
{-29-}
mansour
mansour
{-35-}
mansour
mansour
نامه ای از ویکتور هوگو ... {-35-}
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

كافه باران · کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است وكافه باران هیچ مسئولیتی ندارد شِیرترانیکس فارسی