نمایش روز شمار نوروز
بستن


eshg

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

عاشقانه

گروه عمومی · 33 کاربر · 233 پست
mansour
mansour
گاهی وقت ها دلت می خواهد با یکی مهربان باشی دوستش بداری و برایش چای بریزی گاهی وقت ها دلت می خواهد یکی را صدا کنی بگویی سلام می آیی قدم بزنیم؟ گاهی وقت ها دلت می خواهد یکی را ببینی گاهی وقت ها… آدم چه چیزهایِ ساده ای را ندارد…..! {-60-}
mansour
mansour
یه وقتایی لازمه یکی کنارت باشه کاری نکنه‌ و حرفی نزنه ها… فقط باشه…!
mansour
mansour
ﺍﺯ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻭ ﭘﯿﺮﺯﻧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮﺭ ۶۰ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮﺩﯾﺪ . ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﺴﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯿﺸﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮﺵ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ ﻧﻪ ﺗﻌﻮﯾﻀﺶ!!!
mansour
mansour
دلــــــــــــــم ؛ برای تمـــام حـرفــ هایی کــه با هم نمیــزنـیم ، تنــــــگ است ... {-15-}
mansour
mansour
زن:دوست دارم شوهر:منم دوست دارم زن:ثابتش کن.داد بزن تا همه دنیا بفهمن شوهر کنار گوشش زمزمه میکند دوستت دارم! زن:چرا آروم برام زمزمه میکنی؟!! شوهر:چون تو همه دنیای منی!!
!! MiR@ !!
!! MiR@ !!
عشق من تو باش ، نه برای اینکه در این دنیای بزرگ تنها نباشم ، تو باش تا در دنیای بزرگ تنهایی ام تنهاترین باشی
!! MiR@ !!
!! MiR@ !!
نخواستنت را بلد نیستم نبودنت را یادم نده...
!! MiR@ !!
!! MiR@ !!
گــوشهـایـــم را مــی گیـــرم چـشـم هــایــم را مــی بـنــدم زبـانــم را گـاز مـی گیـــرم ولــی حریـــف افکـــارم نـمـــی شــوم دلتنـگـــــــــم !!!
!! MiR@ !!
!! MiR@ !!
سـکـــــــه ی زنـدگـیم شـیـــــــر نـدارد امــــــــا هـمـیـن خـطـی کـه مـــــــرا بـه تــــــو وصـــــــــــــــــل نـگـه مـی دارد را دوســـــــت دارمـــ
!! MiR@ !!
!! MiR@ !!
دِلـَـــــمــ ؛ گـ ـاهے میــگیـــ ـرَد ! گـ ـاهے میــ ـسوزَد ! و حَتے گــ ـاهے ، گــ ـاهے نـَ ـه خیــلے وَقتـــ هـآ امیـــ ـشِکَند ! امــ ـا هَنـــــ ـوز مے تَپـــَــد به خـُدا
!! MiR@ !!
!! MiR@ !!
پایانمان نزدیک است نبودنمان را تمرین کن...!!!
!! MiR@ !!
!! MiR@ !!
مــــن که از ایـنجا ... نـــــــــــــــــــــــــــمی روم ... تو هــــم که هیـــــــــــچوقت نـــــــــمی آیی ! میـــــــــــــخواهم بدهم درهای بـــــــــــــــی دستگیره بسازند !! بــــــــــــــــــــــــــــــــرای این خــــــــــــــــــــــانه ...
!! MiR@ !!
!! MiR@ !!
یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند
!! MiR@ !!
!! MiR@ !!
چراغارو خاموش کن هوا هوای درده دوست ندارم ببینی چشمی که گریه کرده چراغارو خاموش کن سرگرم گریه باشم می‌خوام به روم نیارم باید ازت جدا شم
!! MiR@ !!
!! MiR@ !!
تـــــــــــو
صفحات: 6 7 8 9 10

كافه باران · کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است وكافه باران هیچ مسئولیتی ندارد شِیرترانیکس فارسی