نمایش روز شمار نوروز
بستن


صدایت میکنم"آهسته"
تا فقط احساس تو بشنود؛و آرام بر لبانم تو را جاری میکنم...
وقتی بسامد دلتنگی هایم را شنیدی تو نیز "آهسته" صدایم کن...

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

delneveshteha

گروه عمومی · 32 کاربر · 790 پست
@astfot عضو گروه شد. 1396/02/18 - 15:26
Mina
images (13).jpg Mina
{-47-}
Mina
download (5).jpg Mina
{-35-}
Mina
images Mina
:(
Maryam
3133379-4534-m.jpg Maryam
و
Mina
Mina
دوباره عاشق شدم؟ دل خودمه نگاهم به نگاه اون دوخته اس؟ چشمای خودمه صدای خنده هام از حد عادی بلندتره؟ خوش حالی خودمه با یه تلنگری به هق هق می افتم؟ درد خودمه عده ای را به فراموشی سپردم؟ حافظه خودمه همه زندگیمو به پای یکی ریختم؟ زندگی خودمه ... {-19-}{-19-}{-19-}
Mina
images Mina
ﺑﺎﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ﺑﺮ ﺑﺎﻡ ﺧﺎﻧﻪ… ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﮐﻮ؟ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﮐﻮ؟ ﺁﻥ ﺩﻝ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﮐﻮ؟؟؟؟ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻮ؟ ﻓﺼﻞ ﺧﻮﺏ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﮐﻮ؟ ﯾﺎﺩﺕ ﺁﯾﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ! ﮔﺮﺩﺵ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﺮﯾﻦ.. ﭘﺲ ﭼﻪ ﺷﺪ؟!ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺠﺎ ﺭﻓﺖ؟! ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺷﯿﺮﯾﻦ ... {-60-}
Mina
Mina
ﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﺎﺷﻪ … ﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ … ﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻪ … ﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻪ … ﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﻫﻔﺖ ﺧﻂ ﺑﺎﺷﻪ … ﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺧﻂ ﻣﻤﺘﺪ ﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﻪ … ﯾﮏ ﺯﻥ ﻫﺮﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻪ … ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣــــﺮﺩﯼ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﯾﺎ ﻫـــﺴﺖ …! {-35-}
Mina
Mina
دلم برای آن دلقکی میسوزد که همچون من از این نقاب ، بیزار است که همچون من با صورتک خندان ، می گرید… که همچون من لا به لای شادیهاست که ، آرام آرام میمیرد … {-31-}
Mina
976xe0z3iz1z6qxf5ehp.jpg Mina
بد شده ایم ... :(
Maryam
31787142617636137418_image-8279c5d67297efec74a684816c1dd8dd98ebeaefa05f76e5bfe27c87fc093ed4-V.jpg Maryam
{-49-}
Maryam
_o_.jpg Maryam
{-60-}
Mina
images Mina
{-37-}
Mina
Mina
ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـﺂﻫـﺮ ﺑـﮧ ﮐـﺴـﮯ ﮐـِﮧ ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ ﻧـﻤـﮯ ﮐـﻨـﻤـ ✘ ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـﮯ ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـﮧ ﺍﯼ ﺍﺻـﻠـﮯ ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـﺂﺷـﻢ ✔ ﺗـﺂ ﻧـﺴـﺨـﮧ ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـﮯ ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـﮯ ﺩﯾـﮕـﺮ……!!!!
Mina
images Mina
{-31-}
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

كافه باران · کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است وكافه باران هیچ مسئولیتی ندارد شِیرترانیکس فارسی