نمایش روز شمار نوروز
بستن


کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

مجردها

گروه عمومی · 10 کاربر · 214 پست
hamid
hamid
ﻫﻴﭻ ﺩﺧﺪﺭﯼ ﻧﻤﻴــﺎﺩ ﺳﻤﺘﻢ . . . . . ... ... . . . . . . . .. . . . . . . ﭼﻮﻥ ﻫﺮ ﺩﺧﺪﺭﯼ ﻣﻨﻮ ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ ﻣﻴﮕﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺷﮕﻠﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﺬﺍﺑﻰ ﺣﺘﻤﺄ ﺻﺪ ﺗﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺪﺭ ﺩﻭﺭﻭﺑﺮﺷﻪ ،ﻣﻨﻮ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ ﭼﻰ ﻛﺎﺭ ﺍﻻﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻧﺪﻡ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﮐﺖ ﻗﺴﻢ!
دیدگاه · 1392/04/24 - 12:44 در مجردها توسط Mobile ·
hamid
hamid
salam
1 دیدگاه · 1392/04/21 - 11:00 در مجردها توسط Mobile ·
hamed
hamed
ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺯﻡ ﭘﺮﺳﯿﺪﯼ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺁﺭﺯﻭﺕ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺗﻮ ! ﻭﻟﯽ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻢ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺗﻮ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
hamed
hamed
ﻣﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮﮒ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ … ﻣﺜﻼ “ﺧﺶ ﺧﺶ” ﯾﻌﻨﯽ “ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﯾﯽ” ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﮔﯽ ﺧﺶ ﺧﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ …
hamed
hamed
ﻣﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮﮒ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ … ﻣﺜﻼ “ﺧﺶ ﺧﺶ” ﯾﻌﻨﯽ “ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﯾﯽ” ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﮔﯽ ﺧﺶ ﺧﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ …
hamed
hamed
ﯾﺎﺩﺕ ﻫﺴﺖ…؟! ﺭﻭﺯﯼ ﭘﺮﺳﯿﺪﯼ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﺩﻩ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮﻭﺩ…؟! ﻭ ﻣﻦ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻡ… ﺩﯾﺪﯼ !… ﺟﺎﺩﻩ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﻓﺖ!… ﺁﻥ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ، ﺗﻮ ﺑﻮﺩﯼ ﺭﺍﻫﯽ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻢ ، ﺁﯾﻨﺪﻩ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﻭ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ
hamed
hamed
ﺍﻭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺩﺍﻣﻦﮐﺸﺎﻥ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺩﺍﻣﻦﮐﺸﺎﻥ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺩﺍﻣﻦﮐﺸﺎﻥ ﻣﻦ… ﺯﻫﺮ ِ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭼﺸﺎﻥ… ﻭ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ، …ﺭﻓﺘﻨﺶ ﻫﺮ ﻏﺮﻭﺏ ، ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻢ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ
hamed
hamed
در این دنیا که حتی ابر ، نمی گرید به حال ما، همه از من گریزانند، تو هم بگذر از این تنها. {-35-}{-35-}{-35-}
hamed
hamed
من شعر سکوتم را در گوش تو خواهم خواند، شب های بلندم را با یاد تو خواهم ماند، من ریشه ی عشقم را در قلب تو خواهم کاشت، آن صحبت اول را در خاطره خواهم داش{-5-}
hamed
hamed
آغاز سفر عشق این است: "کنار گذاشتن من و هیچ شدن". از این هیچ است که همه چیز زاده می شود.
hamed
hamed
کهنه فروش تو کوچمون داد میزد کهنه می خریم، وسایل شکسته و پاره و پوره می خریم، بی اختیار فریاد زدم قلب شکستم می خری؟ گفت که اگه ارزشی داشت، کسی اونو نمی شکست.{-10-}{-10-}{-10-}{-10-}
شدم
samira
samira
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}
samira
samira
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}
samira
samira
لفدن عضو بشد
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

كافه باران · کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است وكافه باران هیچ مسئولیتی ندارد شِیرترانیکس فارسی