نمایش روز شمار نوروز
بستن


{-26-}
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/04/26 - 10:40 در عاشقانه
دیدگاه
kamandar

معنی دوست :
د = دور ازهم
و = واسه هم
س = سایه هم
ت = تا عمرداریم برای هم

1392/04/26 - 10:40

كافه باران · کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است وكافه باران هیچ مسئولیتی ندارد شِیرترانیکس فارسی